تالار زبانشناس

Woods چرا میگه

چرا تو جمله زیر میگه woods و نمیگه wood. مگه wood به تنهایی جنگل نمیشه ؟
A speedy hare lived in the woods.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

, wood ,forest, wood همگی مترادف هستند و معنی جنگل میدن. هرچند wood خالی بیشتر به معنی چوب بکار میره.