All ducks are beautiful

All ducks are beautiful
0

#1

میشه تمام داستان هایی که این آقا راوی شون هستند بذارید؟ممنون🙏

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

فعلا که چند تایی هست. اگر باز هم اضافه شد حتما ما هم اضافه میکنیم.