تالار زبانشناس

We all can be good students

فکر کنم درستش اینه:
we can all be good students

======================
این تاپیک مربوط به درس «Being a Good Student by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۱»)

1 Likes

image

1 Likes

منظورم این بود که گوینده این رو میگه. البته نکته‌ی گرامری هم که گفته شده همین رو تایید می‌کنه چون can فعل کمکیه و all باید بعدش بیاد.

1 Likes

We all درسته به معنی همه ما

1 Likes