تالار زبانشناس

بجای using,they used استفاده کنیم

آیا در جمله using the beanstslk to visit eachotherمیشود they used بکار رود

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes