تالار زبانشناس

نبودن قسمتی از متن داستان در ترجمه

سلام این قسمت برای من توی ترجمه نیست!?برای همه اينجوريه?
Go away!’ said the pig. ‘

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام. برای من هم نیست

2 Likes

برا منم همینطور :roll_eyes:

2 Likes

البته چیز مهمی نیست از قلم افتاده. در مجموع این اپ عالیه

2 Likes

اره منم گفتم که بدونن فقط همین:wink:

2 Likes