تالار زبانشناس

Customized معنی

customized cars are very cool

======================
این تاپیک مربوط به درس «People Riding At Full Speed By Jerry» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۷»)

1 Likes

خودروهاي سفارشي خيلي باحالن.


در خودرو سفارشي بنا به درخواست مشتري، آپشن هاي اضافي براي خودرو در نظر گرفته ميشه.

3 Likes