تالار زبانشناس

مشمول گذر زمان شدن به انگلیسی؟

عبارت «مشمول گذر زمان میشه» به انگلیسی چی میشه؟

ایا عبارت زیر معنی دار هست براش:
subjected to the passage of time

این عبارت فارسیشم سخته :grin:لطفا تو ی جمله ی کامل بیاریدش شاید اونطور بشه انگلیسیشم فهمید.

مثلا اینکه بعضی مجازات ها مشمول گذر زمان نمیشن!

بعضی مواقع بهتره که مورد فارسی که تو ذهنمون هست رو یجور دیگه بگیم که راحت تر بشه انگلیسیش رو بیان کرد. همین مشمول گذر زمان شدن بیان فارسیش هم تو جملات نادر و سخت هست و من خودم تا به حال تو انگلیسی نشنیدم.

ولی مثلا میشه گفت:

some punishments do not expire

جمله ای که بخوام نزدیک اون مثالی که شما زدین بگم میتونه این باشه. مثلا در مورد خدا که مشمول زمان نمیشه:

God is not subjected to time

3 Likes

سلام دوستان
اگرچه مدت زیادی از طرح این موضوع گذشته ولی می خواستم کلمه دقیق تر رو خدمتتون عرض کنم شاید به درد کسی بخوره.

اصطلاح “مرور زمان دعاوی” به زبان ساده تر یعنی حداکثر مدت زمانی که از تاریخ ایجاد حق تا زمان مطالبه اون حق در دادگاه می تونه طول بکشه.
برای این مفهوم, هم اصطلاح تخصصی حقوقی وجود داره و هم عبارت عامیانه تر:

عامینه: The statute of limitation of actions
یعنی قانون محدودیت زمانی طرح دعاوی

مثال: .The statute of limitations is generally three years in California for a felony
ترجمه: در کالیفرنیا قانون مرور زمان برای جرایم سنگین اصولا 5 سال است.

اصطلاح تخصصی تر: Extinctive Prescription به معنی مرور زمان طرح دعوا

1 Likes