استفاده از نرم افزار

استفاده از نرم افزار
0.0 0

#1

من ده روزه دارم از این نرم افزار استفاده میکنم وخیلی خوشحالم چون جاذبه زبان شناس باعث شده بجای رفتن روی ایکن بازی هام روی زبان شناس کلیک کنم و درس بخونم واز وقتم استفاده مفیدی بکنم.


#2

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: ارزیابی اپلیکیشن زبانشناس


#3

#4

خیلی ممنونم از نظر لطف شما. نوشته ی شما رو به بخش ارزیابی اضافه کردم.