تالار زبانشناس

صوت با تلفظ امریکان

80 درصد منابع داخل اپلیکیشن آمریکایی هستش.
سایر منابع رو امتحان کنید.

1 Likes