ترجمه داستان اردک زشت

ترجمه داستان اردک زشت
0.0 0

#1

چطور کلماتی رو ک در داستان اردک زشت معنی ان ها را خواسته بودم پیداکنم

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

گزینه ی “فا” در بالای درس، ترجمه ی درس رو براتون میاره