تالار زبانشناس

ترجمه داستان اردک زشت

چطور کلماتی رو ک در داستان اردک زشت معنی ان ها را خواسته بودم پیداکنم

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

گزینه ی “فا” در بالای درس، ترجمه ی درس رو براتون میاره