برداشت شما از معنی این جمله چیه؟

برداشت شما از معنی این جمله چیه؟
0

#1

Most people live on the level of fear. As Eleanor Moody wrote, ‘Let us remember that fear is only wrongly directed faith. We are having faith in things we do not want rather than having faith in things we desir

fear is only wrongly directed faithیعنی چی ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «عامل کشش»)


#2

فک میکنم منظورش این باشه (ترس یک باور نادرسته)
یا شایدم( ترس یه جهت اشتباه از باورِ)


#3

نظر بنده به این نزدیکتره

ترس فقط یک باور اشتباه (نادرست) است.


#4

اره منم خودم اولی رو قبول دارم


#5
fear is only wrongly directed faith.

ترس فقط باوری با جهت گیری اشتباه ست.


منظور از جهت گیری اشتباه چیه؟

اعتقادات یا ما رو در جهت خواسته ها و اهدافمون می برن و یا در خلاف جهت رسیدن به خواسته هامون. منظور این جمله اینه که ترس ما رو از تحقق خواسته هامون دور و در جهت رسیدن به ناخواسته هامون می بره و قطعاً در زندگی، مشکلات ناشی از جهت گیری اشتباه باورهامونه.


#6

ممنونم از جواب همه دوستان خوبم
@Nobleman
@hnaseri
@mohadese