تالار زبانشناس

برداشت شما از معنی این جمله چیه؟

Most people live on the level of fear. As Eleanor Moody wrote, ‘Let us remember that fear is only wrongly directed faith. We are having faith in things we do not want rather than having faith in things we desir

fear is only wrongly directed faithیعنی چی ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «عامل کشش»)

2 Likes

فک میکنم منظورش این باشه (ترس یک باور نادرسته)
یا شایدم( ترس یه جهت اشتباه از باورِ)

4 Likes

نظر بنده به این نزدیکتره

ترس فقط یک باور اشتباه (نادرست) است.

3 Likes

اره منم خودم اولی رو قبول دارم

1 Likes
fear is only wrongly directed faith.

ترس فقط باوری با جهت گیری اشتباه ست.


منظور از جهت گیری اشتباه چیه؟

اعتقادات یا ما رو در جهت خواسته ها و اهدافمون می برن و یا در خلاف جهت رسیدن به خواسته هامون. منظور این جمله اینه که ترس ما رو از تحقق خواسته هامون دور و در جهت رسیدن به ناخواسته هامون می بره و قطعاً در زندگی، مشکلات ناشی از جهت گیری اشتباه باورهامونه.

4 Likes

ممنونم از جواب همه دوستان خوبم
@Nobleman
@hnaseri
@mohadeseh34

2 Likes