تالار زبانشناس

ترجمه The two couples have a double wedding

معنی double weddingمگه نمیشه دو تا عروسی پس
The two couples have a double wedding.
ترجمه اش باید این طور بشه که هردو زوج تصمیم گرفتن که هرکدام دو عروسی برای خودشان بگیرند که در مجموع میشود 4عروسی یا اینکه بگوییم هردو خانواده در مجموع دو عروسی گرفتند. آیا واقا این ترجمه درست است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

double wedding یعنی عروسی دوتایی (مشترک)

یعنی دو زوج در یک مراسم با هم عروسی کنند.

1 Likes