تالار زبانشناس

سوال در مورد given

چرا از given استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فلورانس نایتینگل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

2 Likes

جمله مجهول هست. …

3 Likes