سوال در مورد given

سوال در مورد given
0.0 0

#1

چرا از given استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فلورانس نایتینگل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

جمله مجهول هست. …