معنی این جمله چی میشه

معنی این جمله چی میشه
0.0 0

#1

based on my experience with many.many English students.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)


#2

براساس تجربیات من با تعداد بسیار زیادی دانش اموز انگلیسی(منظور داشتن تجربیات زیاد در اموزش دادن زبان انگلیسی به دانش اموزانه)