تالار زبانشناس

قطعه آهسته

سلام. آیا این درس قطعه آهسته ندارد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «تغییر حافظه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «تغییر حافظه»)

1 Likes