قطعه آهسته

قطعه آهسته
0.0 0

#1

سلام. آیا این درس قطعه آهسته ندارد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «تغییر حافظه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «تغییر حافظه»)