تالار زبانشناس

در مورد ترجمه متن

He lived to the age of 83, but he and his wife both experienced many radiation related diseases.
با سلام من این قسمت متن و اینجوری فهمیدم که. اون و خانوادش تجربه های زیادی به دست آوردن . ولی شما تو ترجمه گفته بودید رنج کشیدند. اگه ممکنه کمی توضیح بدید ممنون

======================
این تاپیک مربوط به درس «سرنوشت یا شانس؟» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»)

1 Likes

experience علاوه بر معناي تجربه كردن، معاني زير رو هم داره:
به سر (کسی) آمدن، (سختی یا درد و غیره) کشیدن، (لذت و غیره) بردن، سردوگرم (روزگار را) چشیدن، تمرین دادن

5 Likes