معنی bureau و hiking

معنی bureau و hiking
0.0 0

#1

لطفا🙏

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Riding Trip by Cindy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)


#2

Hiking کوهنوردی
Wheather bureau اداره ی هواشناسی