تالار زبانشناس

معنی bureau و hiking

لطفا🙏

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Riding Trip by Cindy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

Hiking کوهنوردی
Wheather bureau اداره ی هواشناسی

1 Likes