تفاوت لغات beings و creatures

فرق بین beings و creatures چیه توضیح بدید .با تشکر

1 پسندیده

سلام هر دو به یک معنی هستند و مترادف هستند به معنی مخلوقات ، موجودات

2 پسندیده