تفاوت لغات beings و creatures

تفاوت لغات beings و creatures
0.0 0

#1

فرق بین beings و creatures چیه توضیح بدید .با تشکر


#2

سلام هر دو به یک معنی هستند و مترادف هستند به معنی مخلوقات ، موجودات