مفهوم دقیق کلمه since then

مفهوم دقیق کلمه since then
0.0 0

#1

این دو کلمه پشت هم به چه مفهومی هست میشه ازین پس؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)


#2

سلام به معنی از این به بعد. میباشد


#3

به معنای از اون موقع به بعد است. یا ازون پس به بعد