تالار زبانشناس

مفهوم دقیق کلمه since then

این دو کلمه پشت هم به چه مفهومی هست میشه ازین پس؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

سلام به معنی از این به بعد. میباشد

به معنای از اون موقع به بعد است. یا ازون پس به بعد