چرا از in برای sand استفاده شده؟

چرا از in برای sand استفاده شده؟
0.0 0

#1

در جمله she drew pictures in the sand with sticks بهتر نبود از حرف اضافه on بجای in استفاده می شد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «قلم‌موی سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

حرف اضافه in بهتره دیگه وقتی شما تو شن مینویسی یه مقدار شن ها رو کنار میزنی، on وقتی رو برگه مینویسی روی سطحش مینویسی