تالار زبانشناس

تفاوت معنی لغت تحط الفضی و در متن

لغت splat یعنی میله تزیینی اما مهنی شده شالاپ

======================
این تاپیک مربوط به درس «قلم‌موی سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

splatter یعنی شالاپ شلوپ

2 Likes