تفاوت معنی لغت تحط الفضی و در متن

تفاوت معنی لغت تحط الفضی و در متن
0

#1

لغت splat یعنی میله تزیینی اما مهنی شده شالاپ

======================
این تاپیک مربوط به درس «قلم‌موی سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

splatter یعنی شالاپ شلوپ