دستور زبان

دستور زبان
0.0 0

#1

معنی این دستور چیه ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Can you tell the difference?» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۴»)