تالار زبانشناس

مفهوم جمله از was به بعد

مفهوم این جمله دقیقا چی میشه but the idea of freedom was making him very excited

بیشتر از قسمت was به بعد هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته ی استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

ترجمه: فکر آزادی او را بسیار هیجان زده می کرد.
از was به بعد: او را بسیار هیجان زده می کرد.

1 Likes