تالار زبانشناس

مفهوم پاراگراف

مفهوم درک نمیکنم از خط ۳ به بعد چی داره میگه
In placid times leaders may think they have all the answers. In turbulent times leaders must have the best questions, questions that encourage others to undertake voyages of mutual discovery and the essence of that process is letting people screw up. If you try new stuff you screw up. If you try a lot of new stuff you screw up a lot. In fact, the best leaders make big mistakes.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «رهبران بزرگ، اشتباهات بزرگ»)

1 Likes

ترجمه: در زمان هاي آرام، رهبران شايد فكر كنند بهترين پاسخ ها را دارند. در زمان هاي آشفته،‌ رهبران بهترين سؤالات را دارند، سؤالاتي كه سايرين را متعهد به كشف متقابل يكديگر مي كند و باعث مي شود مردم گند بزنند. اگر چيزهاي جديدي را امتحان كنيد، گند مي زنيد. اگر چيزهاي جديد زيادي را امتحان كنيد، خيلي گند مي زنيد. در حقيقت، بهترين رهبران اشتباهات اشتباهات بزرگي مي كنند.


قسمت پررنگ شده رو خوب درك نمي كنم. اما در كل، مي خواد بگه كساني كه سؤالات زيادي داشتند و چيزهاي زيادي رو امتحان كردند، اشتباهات زيادي مرتكب شدند. اشتباهاتي كه شخص مرتكب ميشه باعث پيشرفت و موفقيتش توي زندگي ميشه.

albert-einstein-a-person-who

4 Likes

در زمانهای آشفته رهبران باید بهترین سوال رو داشته باشند، سوالاتی که دیگران را به شروع سفر (سفر بیشتر از لحاظ ذهنی) کشف متقابل تشویق کند.

و اساس آن فرآیند این است که مردم اجازه دارند اشتباه کنند. اگر موارد جدید بیشتر امتحان کنید بیشتر اشتباه میکنید.

کلمه under take در این متن به معنای شروع کردن هست.
screw up به معنای اشتباه کردن.

بیشتر این متن تاکید داره که رهبران تا زمانی که یک مساله و مشکل پیش نیاد فکر میکنند همه چیز رو میدونند ولی برای اینکه بهترین تیم رو داشته باشند باید اعضاشون رو مورد سوال و کنجکاوی قرار بدهند تا بتونند آنها رو تشویق به سعی و خطا کنند. تا در زمانهای واقعی مشکل بهترین عملکرد رو داشته باشند.

6 Likes