تالار زبانشناس

معنی عبارت Crack open

to open a door slightly. کمی در را باز کردن
It’s so hot in here—can we at least crack the door open?

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

3 Likes

سلام …اینجا به معنی باز کردن در هست در درس
این هم در دیکشنری:
To open something. A noun or
pronoun can be used between “crack” and "open."
It’s too hot in here—can we crack open a window? We cracked open a bottle of wine to celebrate finishing our first year of grad school.

2 Likes

سلام

خودتون درست ترجمه کردید:

می تونید این تاپیک رو هم ببینید:

1 Likes