مشکل در معنا و گرامر

مشکل در معنا و گرامر
0

#1

سلام دوستان
1-جمله thanks to his own original generosity. به چه معناست؟
2-فرمول having + PP مربوط به چه زمانی است ؟معنا و ساختار آن چیست؟He felt enormously happy, not only for having escaped the lynx, but also at having made so many friends in the forest

======================
این تاپیک مربوط به درس «خرگوش سخاوتمند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

جمله اول یعنی : به خاطر سخاوتی که داشت
جمله دوم: او خیلی خوش حال بود، نه تنها به افن خاطر که توانسته بود از دست سیاه گوش فرار کند، بلکه توانسته بود دوست های زیادی هم در جنگل پیدا کند


#3

برای یافتن پاسخ سؤالات تون به این قسمت ها مراجعه کنید: