تالار زبانشناس

دلیل وجود be قبل از learning

چرا در جمله زیر قبل از learning از be استفاده شده?اگر be نباشد چه اتفاقی می افتد?

The questions, the repetition will help you effortlessly learn the vocabulary and you’ll be learning grammar, too.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

سلام، گاهی برای پیش بینی در آینده از ساختار آینده استمرار استفاده میشه.
(will+be + verb (ing

5 Likes

سلام. از پاسختون.ممنونم

2 Likes