ترجمه قسمتی از درس ۲۲

ترجمه قسمتی از درس ۲۲
0.0 0

#1

Thich Nhat Hanh, again, he’s Vietnamese, a Vietnamese Buddhist Monk, and during the Vietnam War he created an organization and he created a movement for peace. So I believe he was in South Vietnam during the War and he did not support either side. He was not supporting the Communist North. He was not supporting the United States-backed South. He was just trying to end the War. He was trying to get peace in Vietnam and the Buddhist Monks that were in his group were doing the same. They were just trying to help people and trying to stop the War, stop the killing.

United States-backed South. معنی این قسمت چی میشه؟

ایا میشه اهالی ویتنام جنوبی ساکن us؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هنر قدرت»)


#2

در جنگ ویتنام ایالات متحده از نیروهای ویتنام جنوبی حمایت می کرد. بنابراین ترجمه عبارت فوق میشه جنوبی های مورد حمایت ایالات متحده.


#3

چ جالب.ممنونم اقا فرشید :hibiscus: