Ronald dump

Ronald dump
0.0 0

#1

donald trump :joy:

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «ربات‌ها»)


#2

ای جی به دونالد ترامپ میگه؟ :thinking::sweat_smile:


#3

آره احتمالا، همه اش میخوره بهش :smile: