سلام معنی این کلمه چیه

سلام معنی این کلمه چیه
0.0 0

#1

diyasمعنی این کلمه چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «دیوالی روز محبوب من» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

احتمالا اون s جمعه
a small cup-shaped oil lamp made of baked clay
تو گوگل کلمه رو بنویسید بعد جلوش یه meaning اضافه کنید. توضیحات میاد