مفهوم down در اینجا چیست؟

مفهوم down در اینجا چیست؟
0.0 0

#1

Dr. stephen krashen down in los Angeles

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)


#2

سلام
معنی جنوب میده اینجا


#3

مممنون از راهنماییتون