تالار زبانشناس

تلفظ اسم سبستین

senastian tianتلفظش چجوریه در چند جاtian شن خونده میشد

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام اون چیزی که شما میگید tion هست که شن خونده میشه و اینجا tian هست و همونجوری خونده میشه سِبَستیَن

2 Likes