تالار زبانشناس

کلوت آن کلوت

سلام در متن زیر aj میگه کلوت آنکلوت من متوجه نمیشم در متن هم نیست.
You’re reading all these textbooks and you’re trying to learn all these “reading skills.”
مربوط به پاراگراف چهارم هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»)

کلمه quote به معنی نقل قول کردن “…” هست. ajعلامت نقل قول که reading skill بین این علامت قرار گرفته رو میخونه،
“reading skill”

4 Likes