تالار زبانشناس

درس «اخبار جعلی»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس اخبار جعلی ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «اخبار جعلی» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

این درس هم اصطلاحات خوبی داره مثل اصطلاح they make no bones یا make a killing به نظرم خیلی داستان جالبی بود

1 Likes