اصلاح ترجمه

اصلاح ترجمه
0

#1

در ترجمه این درس جمله ( خوک گفت: از اینجا برو) نوشته نشده لطفن اضافه کنید .
با سپاس

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

و همینطور جمله ی He saw a beautiful white bird ترجمه شده او پرنده ای زیبا و سفید بود در صورتی که فکرمیکنم … سفید دید درست باشد