تالار زبانشناس

اصلاح ترجمه

و همینطور جمله ی He saw a beautiful white bird ترجمه شده او پرنده ای زیبا و سفید بود در صورتی که فکرمیکنم … سفید دید درست باشد

1 Likes

سلام در این جمله بجای i عدد ۱ وارد شده
and 1 want to write plays.’ 'Do you
اصلاح بفرمایید

1 Likes