تالار زبانشناس

مراحل خواندن دروس انگلیسی در زبانشناس

سلام دوستان من بعد خواندن دروس کودکانه رفتم سراغ انگلیسی بدون تلاش که خیلی جذابه ایا لازم درس های داستان های واقعی و EMMA هم کار کنم.بعد اینکه انگلیسی بدون تلاش تمام درس ها اورده نشده در زباشناس لازم بقیه درس هاشو خواند یا باید رفت سراغ انگلیسی قدرت

1 Likes

همون انگلیسی بدون تلاش خوبه. بقیه درسهاش هم کم کم اضافه میشه.

دوره ی داستان واقعی هم خوبه.

2 Likes