تالار زبانشناس

معنی اصطلاح she take it upon her self

معنی اصطلاح take it upon

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «مادر شوهر فضول»)

یعنی داوطلبانه کاری رو بر عهده گرفتن