انتخاب لهجه وجود داشته باشه

انتخاب لهجه وجود داشته باشه
0

#1

لهجه

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

نمیشه