تالار زبانشناس

Swan چه معنی دارد

swan ترجمه میکنه قوچان این درسته

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

به معنی قو هست شاید تو تایپش اشتباه شده باشه

1 Likes