معنی کلمه came

معنی کلمه came
0

#1

کلمه ی came در جمله یthe tortoise came ploddin downچه نقشی دارد و به چه معناست؟

:thinking:

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

کلمه came گذشته come هست به معنی آمدن