تالار زبانشناس

Elementry school- aged days

مفهومش لطفا

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Favorite Book By Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۷»)

یعنی روزهایی که شخصی در مقطع ابتدایی تحصیل میکنه