تالار زبانشناس

There are two kinds of beliefse to general categories of beleifse

این جمله رو میشه ترجمه کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

1 Likes

این ها دو نوع مختلف از عقاید هستند که در دو دسته کلی از عقاید طبقه بندی میشوند

2 Likes