تالار زبانشناس

معنی فعل was gone

در این جمله was gone چه معنی میده ایا فعل منفی ایه؟
she looked at the window and noticed that danelle’s truck was gone

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

2 Likes

was gone یعنی ناپدید شده بود

2 Likes

فکر کنم اینجا gone قسمت سوم فعل go هست
و جمله ما اینجا مجهوله
او از پنجره بیرون و نگاه کرد و متوجه شد که کامیون دنیل رفته(نیست)

1 Likes