تالار زبانشناس

معنی کلمه known در این جمله چیه

به معنی شناخته شدنه
میگه که جورج به عنوان حافظ مقدس در خیلی از کشورها شناخته میشه.

2 Likes