تالار زبانشناس

That's all

سلام دوستان.
لطف میکنید این جمله را معنی کنید.
That’s all it is click bait
معنی that’s all به تنهایی؟

2 Likes

used for saying that there is nothing more involved than what you have mentione.
example:
I wasn’t interfering. I was just trying to make suggestions – that’s all.

میشه گفت این معنی رو میده، همش همین.

2 Likes

واقعا ممنونم، لطف کردید.

2 Likes