تالار زبانشناس

Getting in the way

that coin had been bothering the mole for months, getting in the way of his tunnelling
getting in the way تو این جمله چه معنی و مفهومی داره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی راز سکه‌ی گم‌شده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

یعنی جلو راه را گرفتن یا سد راه شدن

1 Likes