تالار زبانشناس

معنیش چی میشه

یعنی ایا شما هم یه هدیه دوست داری…

2 Likes