تالار زبانشناس

Drinking some water and taking a nap can help you to be healthy

معنی عبارت taking a nap در جمله بالا چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sick by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

سلام فکر میکنم بشه یه چرت خوابیدن

6 Likes