تالار زبانشناس

ترجمه بخشی از متن درس

“Again and again, I admonish my students, both in Europe and in America, don’t aim at success. The more you aim at it and make it a target the more you’re going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued, it must ensue and it only does so as the unintended side effect of one’s dedication to a cause greater than one’s self or as the byproduct of one’s surrender to a person other than one’s self.

“Happiness must happen and the same holds true for success. You have to let it happen by not caring too much about it. I want you to listen to your conscience and do what your conscience commands and to do this with the best of your knowledge and ability. Then you will live to see that in the long run…in the long run…success will follow you precisely because you had forgotten about it, precisely because you focused on something bigger than yourself.”

سلام دوستان عزیز.اگه ممکنه ترجمه این قسمت رو بگید

. For success, like happiness, cannot be pursued, it must ensue and it only does so as the unintended side effect of one’s dedication to a cause greater than one’s self or as the byproduct of one’s surrender to a person other than one’s self.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «جستجوی مقصود»)

1 Likes

من ترجمه میکنم ولی درکی ازش ندارم

2 Likes

سلام در این متن کلمات به گونه ای بکار رفته در ترجمه لغوی سردرگمی ایجاد میشه. اما توصیه بنده این هست در این شرایط حتما سراغ بخش واژگان بروید چون اونجا بهتر توضیح داده.
اما من ابتدا توضیح مفهومی خودم رو ارائه میدم.
یکی از مصادیق این متن رو یکی از دوستان آقای @Nobleman در تاپیکی جدا اشاره کرده بودند، کاری که حضرت زهرا(س) در هنگام دعا انجام میدادند اینکه دعا برای دیگران رو ارجح میدونستند.
شرایطی پیش میاد که انسان مقداری پس انداز برای کار شخصی خودش داره ولی میبینه که هم نوع خودش در آن زمان محتاجتر هست لذا اون پول رو قرض میده که نیاز هم نوعش رفع بشه بعد از مدتی ممکنه چند برابر پس اندازش بهش برگردانده بشه به طور غیر مستقیم و بر اثر قوانین حاکم و قطعا لطف الهی.
این متن به این موضوع و شرایط اشاره داره. لغت byproduct هم لغت مناسبی برای این موضوع هست .

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B8%DB%B5%DB%B7

ترجمه متن: البته اگر بخش واژگان رو ببینید بهتر هم میتونید ترجمه کنید.
بارها و بارها دانش آموزانم در اروپا و آمریکا این نصحیت رو میکنم که در موفقیت هدف گذاری نکنند. هر چه بیشتر در آن هدف گذاری کنید و بیشتر آن رو از دست میدهید.
برای موفقیت ، مثل خوشبختی، نمیتوان بدنبالش بود، اون باید اتفاق بیافتد و این فقط بگونه ی یک اثر جانبی برنامه ریزی نشده از فداکاری شخص نسبت به دلیلی بزرگتر از خودش باشد یا یک نتیجه غیر پیش بینی و اتفاقی از پیرامون خود شخص به یک شخص دیگر باشد.

بقیه متن هم بر همین اساس و مفهوم هست که به نظرم همین قسمت اول درکش دشوار هست.

6 Likes

در توضیح این قسمت باید اضافه کنم که زندگی سهم مردم جدی نیست آن هایی که جدی هستند سهم شان سختی و فشار است.
زندگی به آن هایی تعلق دارد که شاد هستند و در بزم اند
آن هایی که می دانند
بودنشان را چگونه جشن بگیرند.

توضیح این قسمت: درک خودم این هست که شخص گاهی خودش عامل کمک به دیگران هست به صورت مستقیم و گاها هم به طور غیر مستقیم از طریق پیرامونش

6 Likes