تالار زبانشناس

معنی اصطلاح what a mess

what a mess!

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

5 Likes

به معنی چه آشوبی! هست

9 Likes

چه به هم ریختگی ای!.. چه آشوبی!

3 Likes

what a mess: چه آشوبی _ چه افتضاحی

3 Likes

خیلی ممنون له خاطر اطلاعات مفیدتون

1 Likes