معنی اصطلاح what a mess

معنی اصطلاح what a mess
0

#1

what a mess!

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

به معنی چه آشوبی! هست